VITA en TA VITA Professionelen in vier werkvelden  
   
 
Wat is vita?
   
  VITA is de Vlaamse Vereniging voor Transactionele Analyse, een psychologisch model uitgewerkt door Eric Berne.

De begeleiders zijn geïnspireerd door eenzelfde filosofisch-theoretisch model namelijk Transactionele Analyse, een methode om veranderingsprocessen te begeleiden.
   
Wat is TA?
   
  Eric Berne, de grondlegger van T.A. geeft een zeer simpel en zeer hanteerbaar model, waarbij de menselijke ik wordt verdeeld in 3 subsystemen (Ouder, Volwassene, Kind). De Ouder is onder andere ons waarden- en normenbesef. Een goed functionerende normerende Ouder geeft moeiteloos normen en opdrachten. De Ouder is ook vriendelijk en zorgend. De Volwassene gaat uit van de feiten. De Volwassene velt geen oordelen. Vanuit de Volwassene kunnen we neutrale 'ik ben OK- jij bent OK' relaties met anderen aangaan. Actief luisteren is een activiteit van de Volwassene. Het Kind herbergt gevoelens, het onbewuste. Met ons Kind kunnen we situaties hanteren via humor. Het Kind is speels, manipulatief, onderworpen of rebels. Het is handig om bij jezelf te kunnen observeren wat er in die subsystemen gebeurt in situaties van stress, of in een simpel gesprek.

Niet alleen kan je bij jezelf detecteren welke ik-zijnswijze primeert, maar ook wat je daarmee bij de ander uitlokt. Ouder-gedrag lokt bijvoorbeeld Kind-gedrag uit. Een te normerende of voor-oordelende Ouder kan rebels gedrag uitlokken. Een bang , onderworpen Kind lokt agressie uit. Zo blijf je in een machtssituatie zitten. Een gesprek van Volwassene tot Volwassene is vruchtbaarder, vrij van machtspelletjes, en neutraal. Actief luisteren bijv. is een activiteit van de Volwassene. Empathie is een activiteit waaraan de zorgende Ouder deelneemt

T.A. geeft ook de mogelijkheid om een analyse te maken van de transacties. Als we een face to face gesprek hebben, zitten we daar beiden met onze 3 egotoestanden. Hoe verlopen de lijnen in de transacties? Welk resultaat geeft dit in het gesprek? Welke gevoelens horen daarbij? Welke spelletjes worden er gespeeld? Wat wordt er gezegd boven tafel (bewust-inhoudelijk) en wat wordt er gezegd onder tafel (onbewust-procesmatig)? Wat zeggen we verbaal, inhoudelijk, op sociaal vlak? Welke boodschap stralen we non-verbaal, relationeel, op psychologisch vlak uit? Welke boodschap pikken we op? Wat zijn dubbele boodschappen? Hoe kunnen we daarmee omgaan? Hoe blijven we uit machtspelletjes uit? Hoe communiceren we op een constructieve manier?
 
 
     
  © 2009 - VITA - VITAAL - www.vita-vitaal.be