Main content

TA-werkvelden

Transactionele Analyse is als persoonlijkheids- en communicatietheorie ruim toepasbaar in diverse situaties. Binnen de TA worden volgende vier contexten onderscheiden waarbinnen groei- en veranderingsprocessen ondersteund worden:

  • een klinische context, waarbij psychiaters, psychotherapeuten, psychologen,... mensen met psychiatrische of psychologische problemen begeleiden,
  • een persoonlijke ontwikkelingscontext, waarbij coaches, counselers, maatschappelijk werkers, verpleegkundigen, artsen,... mensen op persoonlijk of professioneel vlak begeleiden,
  • een bedrijfsmatige context, waarbij organisatieadviseurs, personeelsmanagers, leidinggevende, coaches,...  bedrijven, organisaties en overheden begeleiden,
  • een onderwijs- of opvoedingscontext, waarbij leerkrachten, schooldirecteuren, leerlingenbegeleiders, opvoeders, groepsbegeleiders,... kinderen en jongeren begeleiden.

Elk van deze vier contexten vertaald zich in een TA-werkveld. Binnen VITA zijn voor de vier werkvelden werkgroepen actief waarin TA-practitioners intervisie houden en zo hun expertise en ervaringen delen.