Main content

VITA-bestuur

Alle leden van VITA vormen samen de Algemene Vergadering van de vereniging. De Algemene Vergadering beschikt over de wettelijke bevoegdheden en kan onder meer de statuten en het huishoudelijk reglement wijzigen,  de begroting en de rekeningen goedkeuren en  bestuurders benoemen en afzetten. De Algemene Vergadering komt minimaal één keer per jaar samen.

De dagelijkse leiding van VITA wordt opgenomen door een Raad van Bestuur die verkozen wordt door de leden van de Algemene Vergadering. De Raad van Bestuur is bevoegd om alle handelingen te stellen die nodig zijn om het doel van de vereniging te verwezenlijken. De Raad van Bestuur duidt onder haar leden een voorzitter, ondervoorzitter, secretaris en penningmeester aan. Zij vormen samen het Dagelijks Bestuur.

De Raad van Bestuur van VITA is samengesteld uit: