Algemene disclaimer

De vzw Vlaams Instituut voor Transactionele Analyse (hierna: VITA) verstrekt via haar website publiekelijk informatie over haar werkzaamheden. De inhoud van de websites heeft een louter informatief karakter en mag niet worden beschouwd als een financieel of juridisch advies.
VITA streeft ernaar informatie zo juist en volledig mogelijk weer te geven, zonder hiervoor evenwel een garantie te kunnen bieden. De inhoud van de website kan op elke ogenblik worden aangepast, gewijzigd of vervolledigd zonder enige voorafgaande kennisgeving of mededeling.

VITA streeft ernaar onderbrekingen door technische fouten of storingen zo veel mogelijk te voorkomen. VITA kan echter niet garanderen dat de website geen onderbrekingen, storingen of andere problemen zal kennen.

VITA aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de op haar websites verstrekte informatie noch voor het gebruik dat daarvan gemaakt wordt of voor enig verlies dat daaruit zou kunnen voortvloeien.