Auteursrecht en gebruik van informatie

De vzw Vlaams Instituut voor Transactionele Analyse (hierna: VITA) behoudt zich uitdrukkelijk het auteursrecht op haar websites voor. Het auteursrecht strekt zich uit tot de teksten, foto's, opmaak, lay-out, slogans, illustraties en andere elementen die op de websites voorkomen. De verspreiding, de reproductie en het gebruik van de inhoud van de websites worden geregeld door wat hierna volgt.

Bezoekers kunnen vrij gebruik maken van de direct van de websites verkregen informatie. Deze informatie mag verder verspreid of gereproduceerd worden, mits dit accuraat geschiedt en VITA daarbij als bron wordt vermeld. De verspreiding, de reproductie en het gebruik van informatie verkregen van externe websites waarnaar de websites van VITA verwijzen, worden geregeld door die websites. De verspreiding, de reproductie en het gebruik van bepaalde informatie kunnen onderworpen zijn aan specifieke bepalingen.

De reproductie of verspreiding, geheel of gedeeltelijk, van documenten die de naam van de auteur(s) vermelden in de vorm van een andere, gedrukte of elektronisch geproduceerde publicatie is uitsluitend toegestaan na de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van VITA.

 

Contacteer VITA