Webapplicaties

De vzw Vlaams Instituut voor Transactionele Analyse (hierna: VITA) doet voor het vervullen van bepaalde opdrachten beroep op webapplicaties die voor particulieren en bedrijven toegankelijk zijn via de website van VITA.

Het gebruik van deze webapplicaties kan onderworpen zijn aan specifieke voorwaarden; in dat geval is de juridische informatie over de websites van VITA enkel van toepassing voor zover dit verenigbaar is met de specifieke voorwaarden of met de functionaliteiten en bijzonderheden van de betrokken webapplicaties.