e-maildisclaimer

Het Vlaams Instituut voor Tranactionele Analyse (hierna: VITA) maakt gebruik van e-mail om informatie uit te wisselen over of in de uitoefening van de activteiten die zij uitvoert. De inhoud van e-mails van VITA, met eventuele bijlagen, is alleen bestemd voor de persoon of organisatie aan wie de e-mail gericht is en, in voorkomend geval, alleen voor het daarin opgegeven doel of gebruik; deze e-mails kunnen vertrouwelijke informatie bevatten. Indien u per vergissing een e-mail van VITA, vragen wij dat te melden aan VITA (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) en de e-mail te wissen.

VITA doet al het mogelijke om virussen in haar e-mails te vermijden. Indien desondanks een vanuit VITA verstuurde e-mail wel een virus of schadelijke bijlage bevat, kan VITA niet verantwoordelijk gesteld worden. Dit geldt ook voor schade veroorzaakt door onrechtmatig gebruik van e-mailadressen en schade door vertraagde aflevering of het verloren gaan van e-mails (zowel geheel als gedeeltelijk).

Onverminderd andersluidende en gevestigde gebruiken, mogen  vrijwilligers of leden van VITA geen bindende overeenkomsten sluiten namens VITA via uitwisseling van e-mails met andere partijen, zonder gebruik te maken van een wettelijk erkende elektronische handtekening of zonder dat er een uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging op volgt met één of twee handtekeningen van vertegenwoordigers die VITA verbinden.

VITA behoudt zich het recht voor om alle berichten die van en naar haar e-mailadressen worden verstuurd, te lezen en te bewaren wanneer de wet dit toelaat.  

Wanneer VITA via e-mail persoonsgegevens verzamelt, zal zij dit doen in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.