TA en Enneagram' was een speelse en leerzame workshop

Aansluitend op de algemene ledenvergadering gaf Tin Vanderhoeven een workshop over TA en Ennegram.
Op een speelse, interactieve manier leerde Tin de deelnemers de negen typen van het Enneagram kennen. Daarna puzzelden we samen uit welke favoriete drivers, stoppers, ego-toestanden en levensposities de verschillende typen kenmerken.
Een boeiende en leerzame oefening die meteen ook de complementariteit van TA en Enneagram duidelijk maakte.

Wil je meer lezen over het gebruik van Enneagram bij coaching? Lees dan het artikel dat in het december-nummer van TA magazine hierover verscheen. (https://www.professioneelbegeleiden.nl/een-huwelijk-tussen-ta-en-enneagram)

Enkele sfeerbeelden: 

  

Enneagram - Beeld 1

Enneagram - beeld 2