Identity - Integration - Boundaries, EATA conferentie te Genève, 7-9 juli

De EATA-conferentie vindt dit jaar plaats in Genève van 7 tot 9 juli. Thema van de conferentie is Identity - Integratie - BoundariesJe kan je inschrijven voor hele conferentie of een dagticket kopen op http://eata2016.orgVermits VITA lid is van EATA, kunnen alle VITA-leden zich inschrijven aan 'member'-tarief.