Eerste lading gecertificeerde Teamcoaches in Vlaanderen afgestudeerd

Aan de jaaropleiding "Teamcoaching and Development" namen 8 kandidaten deel. Deze opleiding werd georganiseeerd door Intact Academy in samenwerking met Cirkels. De docent was drs. Sari Van Poelje.

Deze opleiding startte in september 2014 en werd door alle 8 succesvol afgerond in oktober 2015. Het pittig traject omvatte 6 theoretische modules met tussendoor huiswerktaken en intervisie. 

De deelnemers werden in coachduo's ingedeeld en dienden stage te lopen. Zo kon de theorie in praktijk worden toegepast onder supervisie van Sari. Alle teams gingen op zoek naar een klant waar een 5 à 6-tal teamcoachings tijdens het traject werden gegeven.

De deelnemers presenteerden hun casus als afstudeeropdracht tijdens de laatste module in okober laatstleden.

Volgende deelnemers ontvingen hun teamcoachingcertificaat dat eveneens door de ICF wordt erkend:

  • Maurits Baeyens
  • Koen Bosschaerts
  • Lieve Jansen
  • Lut Slembroek
  • Martin Spee
  • Tin Vanderhoeven
  • Maryse Vanhee
  • Annick Vanhove

Alle kandidaten zijn terecht trots en waren onder de indruk van dit traject.

Wij wensen ze alle succes toe met de pas behaalde competenties!