TA-basisconcepten

TA-basisconcepten

Binnen de Transactionele Analyse zijn er enkele basisconcepten die helpen om de probemen en stoornissen in communicatie en interacties tussen mensen te vatten.

EgoEnTransactiesHet model van de ego-toestanden van de persoonlijkheid vormt de kern van de TA-theorie. De TA gaat ervan uit dat elke persoon een Ouder-, een Volwassene- en een Kind-egotoestand in zich heeft. Deze drie ego-toestanden worden in de TA visueel voorgesteld door drie cirkels op elkaar waarbij in de bovenste cirkel de O van Ouder staat, in de middelste de V van Volwassene en in de onderste cirkel de K van Kind. Vandaar dat het ego-toestanden model ook wel het OVK-model genoemd wordt. Meer over de ego-toestanden lees je hier.

Mensen communiceren voortdurende met elkaar, zender en ontvanger wisselen boodschappen uit in een voortdurende interacties met elkaar. In de transactionele Analyse worden deze communicatie tussen mensen geduid vanuit het basisconcept Transacties. Een transactie wordt gevormd door de combinatie van een transactionele prikkel plus een transactionele respons. Meer over Transacties lees je hier.

Naast de ego-toestanden vormen Strooks een belangrijk TA-concept. Een Strook wordt gedefinieerd als een eenheid van erkenning. Kinderen hebben erkenning en dus Strooks nodig om uit te groeien tot gezonde volwassenen. Maar ook volwassenen hebben nog behoefte aan bevestiging door anderen. Meer over Strooks en de honger naar erkenning lees je hier.  

Met de term 'Spelen' duidde Eric Berne de transacties tussen mensen aan die de levenspositie en het script van betrokken mensen bevestigen. Het is een herhaling van een oud patroon en ook de afloop - de pay-off - is voorspelbaar. Meer over Spelen lees je hier.