VITA: missie, visie en werking

VITA: missie, visie en werking

VITA wil de emancipatorische theorie en praktijk van Transactionele Analyse doorgeven in Vlaanderen en TA-professinoals samenbrengen en ondersteunen. Daarmee meent Vita bij te dragen aan een betere wereld waarin mensen leven met meer autonomie, bewustzijn, spontaneïteit en intimiteit. 

Om dit te bereiken bouwt VITA zich als vereniging uit tot platform voor ontmoeting en deskundigheidsbevordering voor TA-professionals. Voor elk van de TA-werkvelden (Onderwijs, Counselling/Coaching, Organisaties en Psychotherapie) komen op regelmatige basis werkgroepen bijeen. Zij organiseren voor hun werkveld intervisie, kennis- en ervaringsuitwisseling. Op de VITA-website kunnen leden hun activiteiten promoten en hun praktijk voorstellen.

Samen met de Nederlandse Vereniging voor Transactionele Analyse geeft VITA het tijdschrift TA magazine uit. Het tijdschrift verschijnt vier keer per jaar. Naast het tijdschrift vinden geïnteresseerden ook TA informatie uit Nederland en Vlaanderen op de TA-artikelensite.   

Vita is lid van EATA, de Europese koepelorganisatie voor Transactionele Analyse. Dit betekent dat wij als vereniging de Ethische Code van EATA onderschrijven en dat we deel uitmaken van een inspirerend en motiverend internationaal netwerk.