Ethische code

Ethische code

Als vereniging hanteert VITA een Ethische Code en de richtlijnen voor de professionele praktijk zoals die opgesteld is door ITAA (de internationale TA associatie) en EATA (de Europese TA associatie).

Deze code stelt de leden van de TA-verenigingen op de hoogte van de ethische criteria die van de leden van EATA verwacht worden bij de uitoefening van hun beroep. Verder geeft de code het publiek inzicht in het gedrag dat zij mogen verwachten van de leden van de EATA. Het lidmaatschap of het trainingscontract van één van haar leden kan opgeschort worden door VITA als het gedrag van het lid niet overeenkomt met de basisprincipes die in de richtlijnen zijn neergelegd en als het lid niet van plan is dat gedrag te veranderen na hiermee geconfronteerd te zijn door collega's of door de EATA.

Download de EATA gedragscode (pdf).

Download de ethische code en de richtlijnen voor de professionele praktijk (pdf).